POESIE

Poesie mně nezajímala do okamžiku setkání s bítníky. Ferlingety byl pro mně zjevením a s Ginsberkem jsem se dokonce potkal na jeho Brněnském autorském čtení. Následně Mirek Kovařík se svým Zeleným peřím mne uchvátil natolik, že jsem začal poesii sám psát. Stala se pak na dlouho moji vášní a do dneška zůstala hluboko ve mně.
 
 
 
 
 
(ochutnávka z připravované sbírky)
Černý kopec I.
 
Jako by nic
Pod kůži se zadírá 
Nevím a přece znám
Každý keř
Za kterým jsem poznával
Taje laskání
Tajemné laskání
Rtů mlaskání
Prstů hledání
Na kůži bloudění
Dolů klouzání 
Dovnitř vnikání
Sladké vzdychání
Tiché vzlykání
 
Za ruku tě vedu
Nikdo nás nespatří 
Jsme bezbarví
Všechna síla
Všechna touha
Všechna chtivost
Všechno hledání
Je v tobě
Je ukryté
Nenalezitelné
Neodhalitelné
Jak slunce se střídá se stínem
Tak se i my měníme
Ochranná zbarvení  
Při prvním náznaku 
Od sebe mizíme
Nikdo tu není
Dávno jsme jinde
O ničem nevíme
Tajemství je svaté
Tajemství v tobě
Tajemství ve mě
Jdeme každý sám 
Na jinou stranu 
Černý kopec 
Je svědkem mlčenlivým
 
Sotva si vzpomenu
Procházím zase 
Spletí cest
Bludištěm proměn
V každém zákoutí
Nalézám malé
Milé
Líbezné 
Znamení lásky
Laskavého toužení
Hledaného svírání
Svíravého toužení
Toužebného nalézání
Uniká
Jak čas plyne
Neztrácí se
Trvá 
Jak trvalý je
Černý kopec
Ač jeho tvář
Vousatá keři
Mění se stářím
Jako i moje stáří 
Mění mou tvář
Mění tvář  
Mění okamžik   
Ten je teď   
Pak se ztrácí   
Černý kopec  
Ve mě není  
To já v něm jsem  
Všechny cesty souvratěmi  
Krouží kolem 
Hledají 
Co tu není 
Co tu bylo 
Co tu bude
Nejsou lidé 
Blízcí lidé
Cizí lidé
Jiní lidé
Odletěli 
Odešli 
Jinudy a jinam 
Navždy 
Aby se nevrátily  
Domy nejsou
Domy uhořely 
Propadli se 
Vítr prach rozfoukal 
I ty kolem  zmizeli 
Kohouti kokrhali 
Černý kopec osiřel  
Kdo přijde 
Zase odchází 
Nikdo nezůstane tady 
Na černém kopci 
S temenem hlavy 
Zježeným stromy
Tajemné vlny
Vysílané k tobě
Nezachytíš
 
 
Černý kopec I.
 
Jako by nic
Pod kůži se zadírá 
Nevím a přece znám
Každý keř
Za kterým jsem poznával
Taje laskání
Tajemné laskání
Rtů mlaskání
Prstů hledání
Na kůži bloudění
Dolů klouzání 
Dovnitř vnikání
Sladké vzdychání
Tiché vzlykání
 
Za ruku tě vedu
Nikdo nás nespatří 
Jsme bezbarví
Všechna síla
Všechna touha
Všechna chtivost
Všechno hledání
Je v tobě
Je ukryté
Nenalezitelné
Neodhalitelné
Jak slunce se střídá se stínem
Tak se i my měníme
Ochranná zbarvení  
Při prvním náznaku 
Od sebe mizíme
Nikdo tu není
Dávno jsme jinde
O ničem nevíme
Tajemství je svaté
Tajemství v tobě
Tajemství ve mě
Jdeme každý sám 
Na jinou stranu 
Černý kopec 
Je svědkem mlčenlivým
 
Sotva si vzpomenu
Procházím zase 
Spletí cest
Bludištěm proměn
V každém zákoutí
Nalézám malé
Milé
Líbezné 
Znamení lásky
Laskavého toužení
Hledaného svírání
Svíravého toužení
Toužebného nalézání
Uniká
Jak čas plyne
Neztrácí se
Trvá 
Jak trvalý je
Černý kopec
Ač jeho tvář
Vousatá keři
Mění se stářím
Jako i moje stáří 
Mění mou tvář
Mění tvář  
Mění okamžik   
Ten je teď   
Pak se ztrácí   
Černý kopec  
Ve mě není  
To já v něm jsem  
Všechny cesty souvratěmi  
Krouží kolem 
Hledají 
Co tu není 
Co tu bylo 
Co tu bude
Nejsou lidé 
Blízcí lidé
Cizí lidé
Jiní lidé
Odletěli 
Odešli 
Jinudy a jinam 
Navždy 
Aby se nevrátily  
Domy nejsou
Domy uhořely 
Propadli se 
Vítr prach rozfoukal 
I ty kolem  zmizeli 
Kohouti kokrhali 
Černý kopec osiřel  
Kdo přijde 
Zase odchází 
Nikdo nezůstane tady 
Na černém kopci 
S temenem hlavy 
Zježeným stromy
Tajemné vlny
Vysílané k tobě
Nezachytíš