VIDEO

 
Film mně vždycky fascinoval. Proces, který dokáže na jedné straně zachytit realitu a uchovat ji do časů, kdy zachycená realita dávno zmizela, budovy ba i celá města změnili svoji tvář, lidé i zvířata zemřeli, technika kolem nás se změnila k nepoznání, změnili se sociální vazby. Na straně druhé dokáže film simulovat jakoukoliv fantasii do podoby reality. Dokáže zobrazit něco, co je dávnou minulostí a co jsi nikdy vidět nemohl a vytvoří jakoukoliv vizi dávné budoucnosti. 
Co si lidé dokáží vymyslet, to dokáže film zobrazit.
Fascinuje mně nejen úžasný výkon herců a hereček slavných jmen ale i ta plejáda slavných režisérů, proto že to oni jsou ti, kdo dávají filmu duši. To oni formují herce do rolí, to oni tím věčným STOP! takhle ne, to musí být tak a tak dávají filmu tu konečnou podobu.
Film je pravou uměleckou formou. 
Říká se že rozdíl mezi uměním a kýčem je v tom, že umění je jenom jedno, zatím co kýč je formou konfekce, tedy něčeho, co si může koupit každý. Tak, jak každý obraz je jiný a je velice obtížné definovat co je to obraz, je to stejné i s filmem. Do jedné krabice můžeš strčit životopisný film o Niki Laudovi s filmem Dobytí ráje, Italským špageti westernem a nebo maďarským psychologickým filmem. Jakou spojitost má Buňuel s Belmondem, co spojuje filmy Terryho Gilliama s Quentinem Tarantinem. To jsou úplně jiné světy. Ta pestrost mně opravdu fascinuje.
A to jsem se zmínil jen o hraném filmu. Animáci nabízí snad ještě větší šíři umělecké invence. Vnímám tam větší propojení s výtvarničinou, i když dnešní Pixar technologie je spíš procesem pro ajťáky. Nové technologie v animaci jsou úžasné ale na druhé straně, když začneš trhat kousky novin a snímat je krok po kroku, dosáhneš stejné hloubky sdělení i bez složité techniky.
 
Když jsem se začal učit práci s kamerou, pod vedením pražského filmaře Libora Kozáka, myslel jsem spíš na dokument. O této umělecké disciplíně se domnívám, že je silně nedoceněna. Když mně učil Tomáš Strom Newman stříhat a zpracovávat videozáznam do konečné podoby, začala se mi otevírat oblast hraného filmu. Tím nemyslím velká plátna ale kdo jste viděl film Radka Berana Malý pán, snadno pochopíte, že pokud je nosný nápad, chuť a talent, může si natočit hraný, loutkový nebo animovaný film kdokoliv. Ostatně studentské filmy jsou dobrou inspirací.
 
Jsem nyní ve fázi, kdy hledám svoje téma, nápady, vhledy. Jakmile je najdu, dám vědět.